Enter your keyword

Polityka Prywatności i Polityki

Data wejścia w życie: 2020-06-01

1. Wprowadzenie

Witamy w Jure Uršič s.p..

Jure Uršič s.p. (“nas”, “my” lub “nasz”) działa htttps://moare.art (zwany dalej “Usługą”).

Nasza Polityka prywatności reguluje twoją wizytę w htttps://moare.arti wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, chronimy i ujawniamy informacje wynikające z korzystania przez Użytkownika z naszej Usługi.

Wykorzystujemy Twoje dane w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką. O ile niniejsza Polityka prywatności nie stanowi inaczej, terminy użyte w niniejszej Polityce prywatności mają takie same znaczenia jak w naszych Warunkach.

Nasze Warunki (“Warunki”regulują wszelkie korzystanie z naszej Usługi i wraz z Polityką Prywatności stanowi z nami umowę(“umowa”).

2. Definicje

SERWIS oznacza htttps://moare.art stronę internetową prowadzoną przez Jure Uršič s.p..

DANE OSOBOWE oznaczają dane o żywej osobie, które mogą być zidentyfikowane na podstawie tych danych (lub z tych i innych informacji będących w naszym posiadaniu lub mogących wejść w nasze posiadanie).

DANE UŻYCIA to dane zbierane automatycznie generowane przez korzystanie z Usługi lub z samej infrastruktury usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

PLIKI COOKIE to małe pliki przechowywane na twoim urządzeniu (komputerze lub urządzeniu mobilnym).

ADMINISTRATOR DANYCH oznacza osobę fizyczną lub prawną, która (samodzielnie lub wspólnie lub wspólnie z innymi osobami) określa cele i sposób, w jaki jakiekolwiek dane osobowe są lub mają być przetwarzane. Dla celów niniejszej Polityki prywatności jesteśmy administratorem Twoich danych.

PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE DANE (LUB USŁUGODAWCY) oznaczają każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Administratora Danych. Możemy korzystać z usług różnych Usługodawców w celu bardziej efektywnego przetwarzania Twoich danych.

OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, to każda żywa osoba, której przedmiotem są Dane Osobowe.

UŻYTKOWNIK JEST OSOBĄ fizyczną korzystającą z naszego Serwisu. Użytkownik odpowiada podmiotowi, którego dane dotyczą, który jest przedmiotem danych osobowych.

3. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Gromadzimy kilka różnych rodzajów informacji w różnych celach, aby świadczyć i ulepszać naszą Usługę.

4. Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobowe

Korzystając z naszej Usługi, możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych osobowych, które mogą być wykorzystane do skontaktowania się z Tobą lub ich identyfikacji (“Dane osobowe”). Dane osobowe mogą obejmować między innymi:

0.1. Adres e-mail

0.2. Imię i nazwisko

0.3. Numer telefonu

0.4. Adres, Kraj, Stan, Prowincja, Kod pocztowy, Miasto

0.5. Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania

Możemy wykorzystywać Twoje Dane Osobowe do kontaktów z tobą za pomocą biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą Cię zainteresować. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas dowolnej lub całości tych wiadomości, klikając link rezygnacji z subskrypcji.

Dane użycia

Możemy również zbierać informacje, które przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pośrednictwem dowolnego urządzenia (“Dane użytkowania”).

Te Dane użytkowania mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego komputera (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony odwiedzanej Usługi, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikatowe identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi za pomocą urządzenia, te Dane użytkowania mogą zawierać informacje, takie jak typ używanego urządzenia, unikatowy identyfikator urządzenia, adres IP urządzenia, system operacyjny urządzenia, typ używanej przeglądarki internetowej, unikatowe identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Dane o lokalizacji

Możemy wykorzystywać i przechowywać informacje o Twojej lokalizacji, jeśli wyrazisz na to zgodę (“Dane o lokalizacji”). Używamy tych danych, aby zapewnić funkcje naszej Usługi, aby ulepszyć i dostosować naszą Usługę.

Użytkownik może włączyć lub wyłączyć usługi lokalizacyjne podczas korzystania z naszej Usługi w dowolnym momencie w drodze ustawień urządzenia.

Śledzenie danych dotyczących plików cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w naszej Usłudze i przechowujemy pewne informacje.

Pliki cookie to pliki z niewielką ilością danych, które mogą zawierać anonimowy unikatowy identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki z witryny i przechowywane na Twoim urządzeniu. Inne technologie śledzenia są również wykorzystywane, takie jak sygnały nawigacyjne, tagi i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi.

Możesz poinstruować przeglądarkę, aby odmówiła wszystkich plików cookie lub wskazała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi.

Przykłady plików cookie, których używamy:

0.1. Sesyjne pliki cookie: Używamy sesyjnych plików cookie do obsługi naszego Serwisu.

0.2. Pliki cookie preferencji: Używamy plików cookie preferencji, aby zapamiętać Twoje preferencje i różne ustawienia.

0.3. Pliki cookie dotyczące bezpieczeństwa: Używamy plików cookie bezpieczeństwa do celów bezpieczeństwa.

0.4. Reklamowe pliki cookie: Reklamowe pliki cookie służą ci w reklamach, które mogą być istotne dla Użytkownika i Jego zainteresowań.

Inne dane

Korzystając z naszej Usługi, możemy również gromadzić następujące informacje: płeć, wiek, data urodzenia, miejsce urodzenia, dane paszportowe, obywatelstwo, rejestracja w miejscu zamieszkania i rzeczywisty adres, numer telefonu (praca, telefon komórkowy), szczegóły dokumentów dotyczących kształcenia, kwalifikacji, szkoleń zawodowych, umów o pracę, umów o zachowaniu poufności, informacji o premiach i odszkodowaniach, informacji o stanie cywilnym, członków rodziny, numeru ubezpieczenia społecznego (lub innego numeru identyfikacji podatnika) , lokalizacja biura i inne dane.

5. Wykorzystanie danych

Jure Uršič s.p. wykorzystuje zebrane dane do różnych celów:

0.1. w celu świadczenia i utrzymania naszej Usługi;

0.2. aby powiadomić Cię o zmianach w naszej Usłudze;

0.3. aby umożliwić Ci korzystanie z interaktywnych funkcji naszej Usługi, gdy użytkownik tego zdecyduje;

0.4. w celu zapewnienia obsługi klienta;

0.5. w celu zebrania analiz lub cennych informacji, abyśmy mogli ulepszyć naszą Usługę;

0.6. w celu monitorowania korzystania z naszej Usługi;

0.7. wykrywania, zapobiegania i rozwiązywania problemów technicznych;

0.8. w celu realizacji wszelkich innych celów, dla których go podajesz;

0.9. do wykonywania naszych zobowiązań i egzekwowania naszych praw wynikających z wszelkich umów zawartych między Tobą a nami, w tym w celu rozliczenia i windykacji;

0.10. przekazywania informacji o koncie i/lub subskrypcji, w tym powiadomień o wygaśnięciu i odnowieniu, instrukcji e-mail itp.;

0.11. dostarczanie wiadomości, ofert specjalnych i ogólnych informacji o innych oferowanych przez nas towarach, usługach i wydarzeniach, które są podobne do tych, które już kupiłeś lub o które pytałeś, chyba że zdecydujesz się nie otrzymywać takich informacji;

0.12. w jakikolwiek inny sposób możemy opisać, kiedy podajesz informacje;

0.13. w jakimkolwiek innym celu za Twoją zgodą.

6. Zatrzymywanie danych

Twoje Dane Osobowe będziemy przechowywać tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do przechowywania twoich danych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymprawem, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Będziemy również przechowywać Dane użytkowania do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas.

7. Przekazywanie danych

Twoje dane, w tym Dane osobowe, mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, w których przepisy o ochronie danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Jeśli użytkownik znajduje się poza Granicami Niemiec i decyduje się na przekazanie nam informacji, należy pamiętać, że przekazujemy dane, w tym dane osobowe, do Niemiec i tam je przetwarzamy.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, a następnie przedłożenie takich informacji, oznacza zgodę na to przeniesienie.

Jure Uršič s.p. podejmie wszelkie kroki niezbędne do zapewnienia, że Twoje dane są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazanie Twoich Danych Osobowych nie będzie miało miejsca w organizacji lub kraju, chyba że zostaną wprowadzone odpowiednie mechanizmy kontroli, w tym bezpieczeństwo Twoich danych i innych danych osobowych.

8. Ujawnienie danych

Możemy ujawnić gromadzone przez nas dane osobowe lub podać:

0.1. Ujawnienie informacji dla organów ścigania.

W pewnych okolicznościach możemy być zobowiązani do ujawnienia Twoich danych osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania organów publicznych.

0.2. Transakcja biznesowa.

Jeśli my lub nasze spółki zależne uczestniczymy w fuzji, przejęciu lub sprzedaży aktywów, Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane.

0.3. Inne przypadki. Możemy również ujawnić Twoje dane:

0.3.1. naszym spółkom zależnym i podmiotom stowarzyszonym;

0.3.2. wykonawcom, usługodawcom i innym stronom trzecim, z których korzystamy w celu wspierania naszej działalności;

0.3.3. w celu realizacji celu, dla którego je podajesz;

0.3.4. w celu włączenia logo Twojej firmy na naszą stronę internetową;

0.3.5. w jakimkolwiek innym celu ujawnionym przez nas podczas podawania informacji;

0.3.6. za twoją zgodą w innych przypadkach;

0.3.7. jeśli uważamy, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Firmy, naszych klientów lub innych osób.

9. Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne środki ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa.

10. Twoje prawa do ochrony danych na
mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Jeśli jesteś mieszkańcem Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), masz pewne prawa do ochrony danych, objęte RODO.

Staramy się podjąć uzasadnione kroki w celu umożliwienia użytkownikowi poprawiania, poprawiania, usuwania lub ograniczania korzystania z Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz być informowany o tym, jakie dane osobowe przechowujemy na Ten temat i jeśli chcesz, aby zostały usunięte z naszych systemów, napisz do nas na info@moare.art.

W pewnych okolicznościach masz następujące prawa do ochrony danych:

0.1. prawo dostępu, aktualizacji lub usunięcia posiadane przez nas informacji na temat Ciebie;

0.2. prawo do sprostowania. Użytkownik ma prawo do sprostowania swoich danych, jeśli informacje te są niedokładne lub niekompletne;

0.3. prawo do sprzeciwu. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych;

0.4. prawo do ograniczenia. Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych;

0.5. prawo do przenoszenia danych. Użytkownik ma prawo do dostarczenia kopii swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, nadanym do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie;

0.6. prawo do wycofania zgody. Masz także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie, w której będziemy liczyli na zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych;

Należy pamiętać, że możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na takie prośby. Należy pamiętać, że możemy nie być w stanie świadczyć Usługi bez pewnych niezbędnych danych.

Masz prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych w sprawie gromadzenia i wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

11. Twoje prawa do ochrony danych zgodnie z Kalifornijską Ustawą o ochronie prywatności (CalOPPA)

CalOPPA jest pierwszym prawem stanowym w kraju, które wymaga komercyjnych stron internetowych i usług online, aby opublikować politykę prywatności. Zasięg prawa rozciąga się daleko poza Kalifornię, aby wymagać od osoby lub firmy w Stanach Zjednoczonych (i wyobrażania sobie świata), która prowadzi strony internetowe zbierające dane osobowe od konsumentów z Kalifornii, aby opublikować widoczną politykę prywatności na swojej stronie internetowej, podając dokładnie gromadzone informacje i osoby, z którymi są udostępniane, oraz w celu przestrzegania tej polityki.

Według CalOPPA zgadzamy się na następujące:

0.1. użytkownicy mogą odwiedzać naszą stronę anonimowo;

0.2. nasz link do Polityki prywatności zawiera słowo “Prywatność” i można go łatwo znaleźć na stronie głównej naszej strony internetowej;

0.3. użytkownicy zostaną powiadomieni o wszelkich zmianach w polityce prywatności na naszej Stronie Polityki prywatności;

0.4. użytkownicy mogą zmienić swoje dane osobowe, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres info@moare.art.

Nasza polityka dotycząca sygnałów “Nie śledź”:

Szanujemy sygnały Nie śledź i nie śledzimy, nie zakładamy plików cookie ani nie wykorzystujemy reklam, gdy istnieje mechanizm przeglądarki Do Not Track. Nie śledź to preferencja, którą możesz ustawić w przeglądarce internetowej, aby poinformować strony internetowe, że nie chcesz być śledzony.

Możesz włączyć lub wyłączyć opcję Nie śledź, odwiedzając stronę Preferencje lub Ustawienia przeglądarki internetowej.

12. Prawa do ochrony danych użytkownika zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów (CCPA)

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz prawo dowiedzieć się, jakie dane gromadzimy na Twój temat, poprosić o usunięcie twoich danych, a nie sprzedawać (udostępniać) je. Aby skorzystać z przysługujących Ci praw do ochrony danych, możesz złożyć określone wnioski i zapytać nas:

0.1. Jakie dane osobowe mamy o Tobie. Jeśli złożysz tę prośbę, zwrócimy Ci:

0.0.1. Kategorie danych osobowych, które zebraliśmy o Tobie.

0.0.2. Kategorie źródeł, z których zbieramy Twoje dane osobowe.

0.0.3. Cel biznesowy lub komercyjny do zbierania lub sprzedaży twoich danych osobowych.

0.0.4. Kategorie stron trzecich, którym udostępniamy dane osobowe.

0.0.5. Konkretne dane osobowe, które zebraliśmy o Tobie.

0.0.6. Lista kategorii danych osobowych, które sprzedaliśmy, wraz z kategorią każdej innej firmy, którą sprzedaliśmy. Jeśli nie sprzedamy Twoich danych osobowych, poinformujemy Cię o tym fakcie.

0.0.7. Lista kategorii danych osobowych, które ujawniliśmy w celach biznesowych, wraz z kategorią każdej innej firmy, którym udostępniliśmy.

Pamiętaj, że masz prawo poprosić nas o podanie tych informacji do dwóch razy w okresie dwunastu miesięcy. Gdy złożyć ten wniosek, podane informacje mogą być ograniczone do danych osobowych, które zebraliśmy o Tobie w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

0.2. Aby usunąć swoje dane osobowe. Jeśli złożysz ten wniosek, usuniemy dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat od daty twojego żądania z naszych rejestrów i nakażemy usługodawcom, aby zrobili to samo. W niektórych przypadkach usunięcie może nastąpić poprzez usunięcie informacji. Jeśli zdecydujesz się usunąć swoje dane osobowe, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji, które wymagają działania Twoich danych osobowych.

0.3. Aby zaprzestać sprzedaży swoich danych osobowych. Nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy twoich danych osobowych osobom trzecim w żadnym celu. Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych za wynagrodzeniem pieniężnym. Jednak w pewnych okolicznościach przekazywanie danych osobowych osobom trzecim lub w ramach naszej rodziny firm bez wynagrodzenia pieniężnego może być uznane za “sprzedaż” zgodnie z prawem kalifornijskim. Użytkownik jest jedynym właścicielem swoich danych osobowych i może w każdej chwili zażądać ich ujawnienia lub usunięcia.

Jeśli złożysz wniosek o zaprzestanie sprzedaży swoich danych osobowych, przestaniemy dokonywać takich przelewów.

Należy pamiętać, że jeśli poprosisz nas o usunięcie lub zaprzestanie sprzedaży Twoich danych, może to mieć wpływ na twoje doświadczenia z nami i możesz nie być w stanie uczestniczyć w niektórych programach lub usługach członkowskich, które wymagają wykorzystania Twoich danych osobowych do działania. W żadnym wypadku nie będziemy cię dyskryminować za korzystanie z Przysługujących Ci praw.

Aby skorzystać z opisanych powyżej praw do ochrony danych w Kalifornii, wyślij swoje żądanie pocztą elektroniczną: info@moare.art.

Twoje prawa do ochrony danych, opisane powyżej, są objęte CCPA, skrót od California Consumer Privacy Act. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź oficjalną stronę California Legislative Information. CCPA weszła w życie w dniu 01/01/2020.

13. Usługodawcy

Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu ułatwienia świadczenia naszej Usługi (“Usługodawcy”), świadczenia Usług w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Usługami lub pomagania nam w analizie sposobu, w jaki nasza Usługa jest wykorzystywana.

Te strony trzecie mają dostęp do Twoich Danych Osobowych wyłącznie w celu wykonywania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane nie ujawniać ani nie wykorzystywać ich do jakichkolwiek innych celów.

14. Analityka

Możemy korzystać z usług zewnętrznych Usługodawców w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi.

15. Narzędzia ciągłej integracji/ciągłej integracji

Możemy korzystać z usług zewnętrznych usługodawców w celu zautomatyzowania procesu tworzenia naszej Usługi.

16. Remarketing behawioralny

Możemy korzystać z usług remarketingowych w celu reklamowania się na stronach internetowych osób trzecich po odwiedzeniu naszej Usługi. My i nasi zewnętrzni dostawcy używamy plików cookie do informowania, optymalizacji i wyświetlania reklam na podstawie wcześniejszych wizyt użytkownika w naszym Serwisie.

17. Płatności

Możemy dostarczać płatne produkty i/lub usługi w ramach Usługi. W takim przypadku korzystamy z usług stron trzecich w celu przetwarzania płatności (np. podmioty przetwarzające płatności).

Nie będziemy przechowywać ani zbierać danych twojej karty płatniczej. Informacje te są przekazywane bezpośrednio naszym zewnętrznym podmiotom przetwarzającym płatności, których wykorzystanie danych osobowych podlega ich Polityce prywatności. Te procesory płatności przestrzegają standardów ustalonych przez PCI-DSS zarządzanych przez PCI Security Standards Council, która jest wspólnym wysiłkiem takich marek jak Visa, Mastercard, American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczną obsługę informacji o płatnościach.

18. Linki do innych stron

Nasza Usługa może zawierać linki do innych witryn, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany do witryny tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści, polityki prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn lub usług osób trzecich.

19. Prywatność dzieci

Z naszych Usług nie mogą korzystać dzieci w wieku poniżej 18 lat (“Dziecko” lub “Dzieci”).

Świadomie nie gromadzimy danych osobowych od dzieci poniżej 18 roku życia. Jeśli dowiesz się, że Dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

20. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Poinformujemy Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub wyraźnego powiadomienia w naszej Usłudze, zanim zmiana wejdzie w życie i zaktualizujemy “datę wejścia w życie” w górnej części niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności wchodzą w życie po ich opublikowaniu na tej stronie.

21. Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami przez e-mail: info@moare.art.